Delft

Vanuit de vestiging in Delft verzorgen wij het technisch beheer en onderhoud aan de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en bouwkundige installaties van een groot aantal faculteiten van de Technische Universiteit Delft. Van Dorp is hiermee een verlengstuk van het Campus and Real Estate (CRE) van de TU Delft en werkt met een vast team van medewerkers op deze locatie.


E-mail

infodelft@vandorp.eu

Telefoon

(06) 20 25 08 54

Fax


Bezoek

Locatie Icon Van der Burghweg 1
2628 CS Delft


Post

Van Dorp Delft

Postbus 661

2700 AR Zoetermeer